Europa innan nationalismens elände och idag

canal g0d96fb131 1280

När författaren Karl Kullberg 1842 reste genom ett tämligen fredligt Europa såg kartan betydligt annorlunda ut än idag. Tyskland hade exempelvis cirka trettio år kvar till sitt slutliga enande och Italien cirka tjugo år. Både före och efter omvälvningarna vid mitten av 1800-talet har Europas inre gränser varit i ständig rörelse, och nästan uteslutande på grund av segrar och förluster på slagfältet. Ett faktum som fick EU Kommissionens för detta ordförande, Jean-Claude Juncker, att utnämna nationella gränser till den sämsta uppfinningen som någonsin har skapats av politiker. I synnerhet då inte bara på det sätt de oftast har kommit till, utan också att de födde en ideologi som har skapat och skapar så mycket elände i Europa, nämligen nationalismen. Denna ism som därutöver både nazism/fascism… Fortsätt läsa

Insiktsfull betraktelse av Stockholm vid mitten av 1840-talet

writer 1129708 1280

Köp boken här till nedsatt pris Vi har även integrerat ljud som en AR-funktion för både den tryckta boken och eboken om du vill lyssna på delar eller hela boken, liksom att läsaren kan undersöka historien bakom illustrationerna via en interaktiv bok som är författad av G.H Mellin med titeln Stockholm – Illustrationernas historia. Detta är en rundvandring på de platser som illustrationerna kom till, med tillhörande beskrivning av arkitektur, omgivning och historia, och innehåller även interaktiva funktioner. Den fungerar på så sätt som ett utmärkt komplement till En fransman i Stockholm 1844-45 som mer fokuserar på Stockholms invånare, sociala förhållanden, arbetsliv, politik och medier. Se videopresentationen nedan… Köp boken här till nedsatt pris Köp boken här till nedsatt pris Fortsätt läsa

Nationalism är krig

ukraine g61b815d16 1280

“Nationalisme c’est la guerre” (nationalism är krig), uttalade den franske presidenten Francois Mitterrand i ett berömt tal i Europaparlamentet 1995. Av historien både förr och senare, inte minst idag med Putins invasion av Ukraina, vet vi att uttalandet olyckligtvis aldrig verkar förlora sin aktualitet. Lidandet denna maktfullkomliga ideologi har skapat genom historien kan inte tillmätas något annat fenomen. Den innehåller ett flertal förgreningar till både vänster och höger, medan dess motpol är öppenhet, humanism och mänskliga rättigheter. Nationalism är krig, som sagt, krig mot andra stater, men även krig mot den egna befolkningen. Både genom dess strävan att identifiera grupper de ”vill bli av med” och sedan göra sig av med dem. Men de gallerförsedda gränserna gäller likväl för alla, inom dessa finns inga reella rättigheter… Fortsätt läsa

En kulinarisk resa genom granskog och steniga åkrar

matresan promo2

Min nya bok Matresan genom Småland var till viss del en resa för att återupptäcka den unika matkultur som jag växte upp i. Efter att ha bott i olika delar av Sverige så är det lätt att konstatera att göra en kulinarisk resa i Småland är en unik upplevelse. Att sedan ta med denna upplevelse och försöka återskapa den i sitt eget kök förstärker äventyret. Denna bok en perfekt guide för detta. I boken möter läsaren även de besökta platsernas historia och relation till matkulturen. Vad finns i Lammhult? I Råshult? I Huseby? Eller varför inte studera den småländska ölkartan? Carl von Linné gjorde följande reflektion om denna humle dryck: »Starka arbetare måste hafwa godt öl, om de skola uthärda, ty utaf watn, thé och coffe… Fortsätt läsa

Samhällsnära berättande med kreativitet som drivkraft

portrait g1edd10cf6 1280

”Kreativiteten skapar berg av vad dumheten och trögheten anser för småstenar.” ur Karl Kullbergs bok ”En reseskildring från Europa 1842” som nu finns i nyutgåva Karl Kullberg använde på sin artonhundratals svenska ordet ”inbillningskraft” för att beskriva kreativitet. Det är också ett av hans genomgående teman i sina böcker. Om hur det gamla bondesamhällets överhuvuden försökte bygga murar mot det nya annalkande industrisamhället. Och hur de inledningsvis var ganska framgångsrika i att bevara och kapsla in. Det var först när Lars Johan Hierta plockade upp pennan i sitt nygrundade Aftonbladet som kampen började på allvar. 26 gånger skulle tidningen komma att dras in. 26 gånger skulle den komma tillbaka nästkommande dag med ny ansvarig utgivare och en ständigt växande popularitet. I samma anda arbetade Karl… Fortsätt läsa

Designa för interaktion, tolka verkligheten och dela ditt synsätt

colour gab6fec512 1280

Ordet design kommer från latinets designo  = peka ut, avbilda, producera. Men själva termen kommer från engelska med den ursprungliga betydelsen av plan, skiss, ritning med målet att designa för interaktion som adderar nya ingredienser till din kunds personlighet. Eller för att använda toppdesignern Paul Rands ord: “Design är ett sätt att leva, en synvinkel. Det handlar om hela komplexet av visuell kommunikation: talang, kreativ förmåga, manuell skicklighet och teknisk kunskap. Estetik och ekonomi, teknik och psykologi är i sig relaterade till processen. “ Eller för att använda Karl Lagerfeldts enklare version: “Mode är ett språk som återskapar sig i kläder som tolkar verkligheten.” Dessa legender bland designers är två av vår designer Natalies främsta förebilder när vi utvecklar vårt Bordertraveller-varumärke. Det utvecklas för alla… Fortsätt läsa

Franska Revolutionen och dagens Digitala REvolution

france 63022 1280

Uppdaterad version av “Franska Revolutionen och dagens Digitala REvolution” Lyssna på blogginlägget: Ordens makt, både dess estetik, andemening och påverkanskraft är ofta omtalat. För att låna några ord från novellsamlingen Gränsfarare: ”Utanför arenan råder ett relativt lugn. Någon form av mässa pågår. Det är där de välformulerade fraserna får luft och kommer att resa genom decennier, sekler, och till och med millennier. Det vet inte de andäktiga åskådarna. De vet inte att denne mans visdom kommer att överleva inhumanitetens alla ansikten. Tidens tand biter ej på genialitet.” I novellen behandlas tidlösa mänskliga fenomen. Då den tar upp kampen mellan ont och gott, och förmågan att identifiera vad som vad. Orden ovan skulle kunna kopplas till många människor genom historien och hur de påverkade utvecklingen. Ny… Fortsätt läsa

En tid av förväntningar och likriktningens katastrofer

hope 1220980 1280

Det var en tid av förväntningar, en tid av utveckling, en tid av omvandling, en tid av framtidstro. Yttrandefriheten blev allmängods även i praktiken, näringsfriheten etablerades stegvis och en ny samhällsklass föddes, proletärerna. Det gamla bondesamhällets inrutade mönster med de fyra stånden lämnades successivt för att ersättas av nya skiljelinjer och gränsdragningar. Som senare under 1900-talet skulle komma att få fruktansvärda konsekvenser i form av upprepade krig och folkmord av utvalda grupper i samhället. Men detta kunde få förutspå vid 1840-talets början fram till 1860-talets slut. Det var en tid i Europa när man på många håll hade funnit nycklarna till att låsa upp bojorna från det gamla ovärdiga. För att bereda väg för ökad frihet, rättssamhället och demokrati. Detta är en tid som intresseväckande… Fortsätt läsa

En reseskildring från Europa 1842 – smakprov

europe 2239718 640

Europa i en omvälvande tid, men likväl fredstid. Det fanns en utvecklingsiver som delade samhället i tre grupper precis som idag (se citat nedan). När vi nu har facit bekräftar det Karl Kullbergs klarsynta analysförmåga vid sidan hans enastående berättarkraft. Hans reseskildring från Europa är ett lysande exempel på detta. Många av hans tankar och insikter är högaktuella i den omvälvande tid vi ni lever i. Lyssna på blogginlägget »Den allmänna jäsningsanda, som i detta ögonblick genomgår Europa, skaffar sig allt mera och mera luft, ty det ligger i sakens natur, att en hel tidsandas strävande framåt icke skall kunna motarbetas varken av dem, som står i portgången och ropa över tidens murkenhet, eller av ett ”tiers parti”, dessa amfibier, som vilja allt och kunna… Fortsätt läsa

En liten film om en roman om Smålands historia

sunset 2952046 640

En roman om Smålands historia. I Småland levde 482 290 människor år 1845 (754 535 år 2017). Emigrationen över Atlanten hade ännu inte tagit fart, folkskolereformen var tre år gammal och industrialiseringens omvälvande kraft var fortfarande ganska svag i Småland, men ändå märkbar. Författaren Karl Kullberg som hade bott i Småland under sin barndom, och även under senare delen av 1830-talet, flyttade tillbaka 1845 och bosatte sig i Kalmar. Tidningen Barometern som grundades 1841 fick med denna flytt ett förstklassigt tillskott till sin redaktion. Samtidigt drev han även Freja som var författarens eget litterära magasin och som var känt för sitt stora sociala patos. 1845 var också ett missväxtår, och nöden bland särskilt de fattiga tärde hårt under det efterföljande året. Efter dessa förutsättningar påbörjade… Fortsätt läsa