Europa innan nationalismens elände och idag

När författaren Karl Kullberg 1842 reste genom ett tämligen fredligt Europa såg kartan betydligt annorlunda ut än idag. Tyskland hade exempelvis cirka trettio år kvar till sitt slutliga enande och Italien cirka tjugo år. Både före och efter omvälvningarna vid mitten av 1800-talet har Europas inre gränser varit i ständig rörelse, och nästan uteslutande på grund av segrar och förluster på slagfältet. Ett faktum som fick EU Kommissionens för detta ordförande, Jean-Claude Juncker, att utnämna nationella gränser till den sämsta uppfinningen som någonsin har skapats av politiker. I synnerhet då inte bara på det sätt de oftast har kommit till, utan också att de födde en ideologi som har skapat och skapar så mycket elände i Europa, nämligen nationalismen. Denna ism som därutöver både nazism/fascism och kommunism grundas på i sitt praktiska genomförande.

“Nationalism är krig”

Europa innan nationalismens elände

Uppdaterad version av ett blogginlägg från 2019

En framstående filosof, Ernest Renan, beskrev 1882, alltså 40 år efter Kullbergs resa, nationen som en daglig folkomröstning, och skriver vidare i sin berömda essä ”Vad är en nation?”:

“A province means to us its inhabitants; (…) The people’s wish is after all the only justifiable criterion, to which we must always come back.”

Detta var nu i en tid när nationalismens murar byggdes allt högre inom vilka den moderna national staten föddes och samlade olika provinser till en enhet. De många brutala och allomfattande krigen under 1900-talet avslöjar dess brister.

Dessa brister höll den forne franske presidenten Francois Mitterrand ett glödande tal emot i Europaparlamentet 1995, se gärna det här, talet är på franska och textat till engelska, och borde vara en naturlig del i skolans historieundervisning. Mitterrand själv var en av dem som överlevde de nazistiska koncentrationslägren, och han avslutar talet med orden; ”nationalism är krig”. Hans egen bevisföring i talet och 1900-talets hela historia ger handfasta bevis på att han talade sanning. Även idag med Putins krigsföring i Ukraina är en i den långa raden av dylika brott mot mänskligheten.

Europa innan nationalismen

Resa i Europa

Boken finns tillgänglig för köp i förlagets egen webbutik, klicka på omslaget, och hos alla välsorterade bokhandlare.

Likväl, 1842 ligger den europeiska kontinenten öppen för Karl Kullbergs insiktsfulla blick och talangfulla skrivande. Färden går genom den tyska gemenskapens stater, som exempelvis Sachsen, Preussen och Bayern, och vidare till Schweiz. En del av hans insikter överensstämmer väl med dagens forskning och föreställningar, medan andra går på tvärs mot desamma. En av orsakerna till detta är att Kullberg upplevde skeendet på plats och genom den tidens nyhetsförmedling. Medan nutidens forskare och författare gör tolkningar på avstånd. En annan skillnad är att dagens historiker ofta medvetet eller omedvetet skriver utifrån ett nationellt perspektiv. Så fanns inte detta perspektiv på Kullbergs tid. I synnerhet inte för honom, vars humanism lyser igenom i hela hans författargärning.

Mer om Europa innan nationalismen på Gränsfararebloggen

 

 

Best index Quality – BiQ

Best index Quality - BiQBiQStore introducerar nu Best index Quality som är ett Sustainable Human Rights Index baserat på statistik från Freedom House index för Politiska Rättigheter och Medborgerliga Friheter, UNICEF Children Labour Index, Human Rights and Rule of Law index (Fund for Peace) och 2021 SDG Index scores (Sustainable Development Goals Scores). Samtliga produkter och tjänster i butiken måste uppfylla standarden för Best index Quality. För mer information klicka här

 

Insiktsfull betraktelse av Stockholm vid mitten av 1840-talet

Köp boken här till nedsatt pris

Insiktsfull betraktelse av Stockholm vid mitten av 1840-talet

Vi har även integrerat ljud som en AR-funktion för både den tryckta boken och eboken om du vill lyssna på delar eller hela boken, liksom att läsaren kan undersöka historien bakom illustrationerna via en interaktiv bok som är författad av G.H Mellin med titeln Stockholm – Illustrationernas historia. Detta är en rundvandring på de platser som illustrationerna kom till, med tillhörande beskrivning av arkitektur, omgivning och historia, och innehåller även interaktiva funktioner. Den fungerar på så sätt som ett utmärkt komplement till En fransman i Stockholm 1844-45 som mer fokuserar på Stockholms invånare, sociala förhållanden, arbetsliv, politik och medier. Se videopresentationen nedan…

Köp boken här till nedsatt pris

Köp boken här till nedsatt pris

Nationalism är krig

Nationalism är krig“Nationalisme c’est la guerre” (nationalism är krig), uttalade den franske presidenten Francois Mitterrand i ett berömt tal i Europaparlamentet 1995. Av historien både förr och senare, inte minst idag med Putins invasion av Ukraina, vet vi att uttalandet olyckligtvis aldrig verkar förlora sin aktualitet. Lidandet denna maktfullkomliga ideologi har skapat genom historien kan inte tillmätas något annat fenomen. Den innehåller ett flertal förgreningar till både vänster och höger, medan dess motpol är öppenhet, humanism och mänskliga rättigheter.

Nationalism är krig, som sagt, krig mot andra stater, men även krig mot den egna befolkningen. Både genom dess strävan att identifiera grupper de ”vill bli av med” och sedan göra sig av med dem. Men de gallerförsedda gränserna gäller likväl för alla, inom dessa finns inga reella rättigheter endast godtycklighet. I motsats till den maktfullkomliga nationalistiska eliten som utövar obegränsade rättigheter på alla andras bekostnad. Dess drivkraft och bindemedel är nostalgi. Därav har den en cyklisk tendens att återkomma med full kraft, historikern Tobias Stone skrev följande år 2018:

“My point is that this is a cycle. It happens again and again, but as most people only have a 50– 100-year historical perspective they don’t see that it’s happening again. As the events that led to the First World War unfolded, there were a few brilliant minds who started to warn that something big was wrong, that the web of treaties across Europe could lead to a war, but they were dismissed as hysterical, mad, or fools, as is always the way, and as people who are worried about Putin, Brexit, and Trump are now.”

Tre nationalistiska experiment med stora negativa konsekvenser för berörda människor, där en nu utvecklats till en humanitär katastrof av episkt omfång för en fredlig grannation. Där risken för spridningseffekter är betydande. I synnerhet då Putin kanske inser att han har passerat sin Rubicon, att tärningen är kastad. Att hans enda plan nu är att få det gamla återuppstå. Mot detta står Ukrainas heroiska befolkning som under åtta år har fått känna på vad frihet och öppenhet verkligen betyder. Efter att själva under Euromajdan ha kastat ut de gamla förtryckarna till förmån för öppenhet och fred.

Det är just detta som nationalismens företrädare fruktar mest, det goda exemplets makt. Där Ukrainas närhet till Ryssland kan utgöra inspirationskällan, själva gnistan, till en rysk orangea revolution. Att Röda Torget i Moskva blev ett självständighetstorg i orangea såsom Majdan Nezalezjnosti i Kiev. Troligen bidrog denna tankegång till Putins invasion vid sidan av nationalismens inneboende expansionistiska och krigiska drivkrafter.


Best index Quality – BiQ

Best index Quality - BiQBiQStore introducerar nu Best index Quality som är ett Sustainable Human Rights Index baserat på statistik från Freedom House index för Politiska Rättigheter och Medborgerliga Friheter, UNICEF Children Labour Index, Human Rights and Rule of Law index (Fund for Peace) och 2021 SDG Index scores (Sustainable Development Goals Scores). Samtliga produkter och tjänster i butiken måste uppfylla standarden för Best index Quality. För mer information klicka här

 

En kulinarisk resa genom granskog och steniga åkrar

Min nya bok Matresan genom Småland var till viss del en resa för att återupptäcka den unika matkultur som jag växte upp i. Efter att ha bott i olika delar av Sverige så är det lätt att konstatera att göra en kulinarisk resa i Småland är en unik upplevelse. Att sedan ta med denna upplevelse och försöka återskapa den i sitt eget kök förstärker äventyret. Denna bok en perfekt guide för detta.

En kulinarisk resa genom granskog och steniga åkrar

I boken möter läsaren även de besökta platsernas historia och relation till matkulturen. Vad finns i Lammhult? I Råshult? I Huseby? Eller varför inte studera den småländska ölkartan? Carl von Linné gjorde följande reflektion om denna humle dryck:

»Starka arbetare måste hafwa godt öl, om de skola uthärda, ty utaf watn, thé och coffe blifwa de utmärglade.»

Andra småländska författare som Astrid Lindgrens och Albert Engströms med fleras skrivande med referenser till mat och högtider är också en viktig ingrediens till anrättningen.

Likväl, förutom ingredienserna ovan, så finns det dock en persons matlagningskonst som starkt bidragit till urvalet av de recept som finns inbakade i boken, nämligen min mormor. Att göra väldigt mycket av lite med utsökt resultat var hennes specialitet. Något som är ett av de främsta kännetecknen för Småland överhuvudtaget.

Matresan genom Småland finns nu tillgänglig hos bl a Bokus | Adlibris | Akademibokhandeln. Den kan också köpas direkt i förlagets webbutikLäs mer om mitt författarskap här

Författad av
LarsGöran Boström

En kulinarisk resa – guide genom Småland och i det egna köket


Köp direkt i BiQStore – få hem först, betala sedan med Klarna

Matresan genom Småland

Fler böcker från B-InteraQtive Publishing

 

Samhällsnära berättande med kreativitet som drivkraft

Samhällsnära berättande med kreativiteten som drivkraft”Kreativiteten skapar berg av vad dumheten och trögheten anser för småstenar.”
ur Karl Kullbergs bok ”En reseskildring från Europa 1842” som nu finns i nyutgåva

Karl Kullberg använde på sin artonhundratals svenska ordet ”inbillningskraft” för att beskriva kreativitet. Det är också ett av hans genomgående teman i sina böcker. Om hur det gamla bondesamhällets överhuvuden försökte bygga murar mot det nya annalkande industrisamhället. Och hur de inledningsvis var ganska framgångsrika i att bevara och kapsla in. Det var först när Lars Johan Hierta plockade upp pennan i sitt nygrundade Aftonbladet som kampen började på allvar. 26 gånger skulle tidningen komma att dras in. 26 gånger skulle den komma tillbaka nästkommande dag med ny ansvarig utgivare och en ständigt växande popularitet. I samma anda arbetade Karl Kullberg med sitt eget litterära magasin Freja som under 1840-talet kom att utvecklas till att mer fokusera på sociala orättvisor. Bland annat skrev författare som G.H. Mellin och Auguste Blanche för magasinet.


Annons:

Helgrea 15-40% på böcker inom kategorin samhällsnära berättande

Fraktfritt! Betala med Klarna eller PayPal. Klicka för att ta del av erbjudandet!

Helgrea 15-40% på böcker inom kategorin samhällsnära berättande


Kreativitet som drivkraft på artonhundratalet

Vid sidan av framgångarna med Aftonbladet och sin förlagsverksamhet var Lars Johan Hierta även politiker där han inledningsvis under starkt motstånd lade fram sina förslag med ständiga bakslag. Men hans beslutsamhet att verka till att verkligen avskaffa det gamla bondesamhällets orättvisor och maktstrukturer skulle fram på 1850-60-talen skörda stora framgångar. Exempelvis med avskaffande av ståndsriksdagen, uppgradering av kvinnans rättigheter liksom frihandel och en allmän liberalisering av ekonomin. Han var på så sätt en av de främsta motorerna för omvandlingen.

Kreativitet som drivkraft idag

Sådan envis strävan skänker inte bara utveckling till samhället som gemene man inte kan producera själva, utan även hopp. Ett hopp, som samtidigt är ett vapen mot rädslan och egensinnigt översitteri som är tidlösa kännetecken för försvararna av de gamla hierarkierna. För att använda August Strindbergs högaktuella ord från ”Det nya riket”:

”Somliga svepte in sig i svenska riksbanéret och föllo framstupa med 25 dolkstyng framför lantmarskalken, andra kastade sig på knä och gjorde bön vid Carl XII:s stövlar, men de allra mest patriotiska framröto sin passionerade kärlek till fosterlandet som älgar i brunsttid. Den som hörde allt detta kunde i sanning fråga sig den obesvarade frågan: tro de på vad de säga? Eller äro de besatta! De voro nog besatta, ty det blir människan då hennes heligaste intressen sättas på spel: De egna.”

I denna anda skall man också minnas Lars Johan Hiertas kamp för att Sverige skulle gå med i det europeiska statsförbund som inte bara skänkte fred och handel i 1800-talets Europa. Men som också fungerade som ett värn mot ett aggressivt Ryssland. Fast istället för att fortsätta bygga på den fred, stabilitet och gryende frihandel som präglade Europa på mitten av 1800-talet, skulle istället nationalistiska krafter leda Europa och senare hela världen in i krig med alla umbäranden och död detta innebar. Strindberg avslöjade redan 1882 i ”Det nya riket” dess inre väsen liksom i andra av hans böcker.

Man kan konstatera att idag handlar och skriver åtminstone politiska redaktioner på två av Sveriges största tidningar under falsk flagg. De som båda officiellt skall vara liberala, är idag nationalistiska krafters mest idoga försvarare. Det är en omsvängning bort från framtidstro och utvecklingsiver till bitter nostalgi. Detta är en samhällssyn, för att parafrasera Karl Kullberg, baserad på en retorik av fördummande småstenar helt utan helhetssyn. Som motkraft krävs här kreativitet för att sammanfoga bilder av att människan kan så mycket mer än så.

Designa för interaktion, tolka verkligheten och dela ditt synsätt

Du designar för interaktion, tolkar verkligheten och delar ditt synsättOrdet design kommer från latinets designo  = peka ut, avbilda, producera. Men själva termen kommer från engelska med den ursprungliga betydelsen av plan, skiss, ritning med målet att designa för interaktion som adderar nya ingredienser till din kunds personlighet. Eller för att använda toppdesignern Paul Rands ord:

“Design är ett sätt att leva, en synvinkel. Det handlar om hela komplexet av visuell kommunikation: talang, kreativ förmåga, manuell skicklighet och teknisk kunskap. Estetik och ekonomi, teknik och psykologi är i sig relaterade till processen. “

Eller för att använda Karl Lagerfeldts enklare version:

“Mode är ett språk som återskapar sig i kläder som tolkar verkligheten.”

Dessa legender bland designers är två av vår designer Natalies främsta förebilder när vi utvecklar vårt Bordertraveller-varumärke. Det utvecklas för alla människor som omfamnar den digitala tidsålderns löften bort från det gamla industrisamhällets murar, omänsklighet, föroreningar och rökig gråhet. Designen är med detta i åtanke färgstark, en rörlig konst, som visar fotspåren mot regnbågen. Och på detta sätt ge mervärde till din personlighet och estetik för att interagera med andra och med världen på dina egna villkor.


Bordertraveller – Designa för interaktion

Designade strumpor – Bordertraveller lemon dog Exklusiva Strumpor – Bordertraveller footsteps Toppkvalitets strumpor – Bordertraveller rainbow pink

Franska Revolutionen och dagens Digitala REvolution

Uppdaterad version av “Franska Revolutionen och dagens Digitala REvolution”

Lyssna på blogginlägget:

Ordens makt, både dess estetik, andemening och påverkanskraft är ofta omtalat. För att låna några ord från novellsamlingen Gränsfarare:

”Utanför arenan råder ett relativt lugn. Någon form av mässa pågår. Det är där de välformulerade fraserna får luft och kommer att resa genom decennier, sekler, och till och med millennier. Det vet inte de andäktiga åskådarna. De vet inte att denne mans visdom kommer att överleva inhumanitetens alla ansikten. Tidens tand biter ej på genialitet.”

I novellen behandlas tidlösa mänskliga fenomen. Då den tar upp kampen mellan ont och gott, och förmågan att identifiera vad som vad. Orden ovan skulle kunna kopplas till många människor genom historien och hur de påverkade utvecklingen. Ny banbrytande tvärvetenskaplig forskning från Indiana University som fokuserar på att analysera manus från 40 000 tal under franska revolutionen ger i denna anda nya insikter om demokratins och den moderna statens uppkomst.

Nya forskningsrön om Franska RevolutionenOrd med vingar under den Franska Revolutionen och dagens Digitala REvolution

I projektet förenar sig expertis från historieforskningen, kognitiv- och informatik. Där man med hjälp av datainsamlingstekniker har gått igenom användning av ord och fraser i National Församlingen som styrde Frankrike under revolutionen. Man har hittat underliggande mönster som kom att vägleda utvecklingen in i framtiden. Exempelvis såddes att de första fröna av olikheter i retoriken mellan höger och vänster. En åtskillnad som dock  idag alltmer förlorar sin betydelse. Rebecca Spang, medförfattare till studien och professor i historia vid IU Bloomington College of Arts and Sciences kommenterar på följande vis:

“I början av revolutionen var det bara mycket aktiva nyheter som snurrade runt. Med tiden blir några kvar, och människor graviterar till dem och fortsätter att arbeta med dem. Och det är vad vi kallar revolutionen.”

Dagens Digitala Revolution

Karl Kullberg

Karl Kullberg översatte och kommenterade i denna bok, och den finns publicerad på engelska och svenska, som ebok och ljudbok. Klicka för mer information

En sådan utveckling kan även identifieras under pionjäråren av dagens digitala revolution i samband med webbens genombrott. Under webbens 1000 första dagar producerades 100 000 användare 450 000 webbplatser och 150 miljoner webbsidor som besöktes av 30 miljoner användare globalt. Detta var precis som under de första euforiska åren av den franska revolutionen ett öppet forum med en enorm idé- och skaparkraft för att sedan efter några år falla hårt. Fast båda rörelserna fortsatte att utvecklas med en underliggande kraft som successivt började bryta ner traditionella gränser när det gäller sociala strukturer, geografiska gränsdragningar, och ekonomiska- och politiska system. Artonhundratalsförfattaren Karl Kullberg beskriver motståndarsidan som under en tid kan hålla tillbaka utvecklingen på följande sätt:

”Man berättade för mig, att på Riddarhuset lär finnas en mängd unga män, som blint ställt sig under befäl av konservatismens ledare, som följa dem i liv och död, som, tysta i debatten, högljutt uttrycka sin tanke vid votering, som rysa, då man talar om liberalism, och stoppa till öronen, då man talar om skäl och bevis.” Sedan ger Kullberg sitt eget omdöme om denna bakåtblickande skara män: ”För mig åtminstone faller det sig nästan omöjligt att tänka en ungdom, vars hjärtan icke slå högre vid det magiska ordet: frihet. Frihet är och skall alltid bli de ungas lösen.”

Utgivna böcker av Karl Kullberg

En sommar i Småland av Karl KullbergEn reseskildring från Europa 1842

En tid av förväntningar och likriktningens katastrofer

En tid av förväntningar och likriktningens katastroferDet var en tid av förväntningar, en tid av utveckling, en tid av omvandling, en tid av framtidstro. Yttrandefriheten blev allmängods även i praktiken, näringsfriheten etablerades stegvis och en ny samhällsklass föddes, proletärerna. Det gamla bondesamhällets inrutade mönster med de fyra stånden lämnades successivt för att ersättas av nya skiljelinjer och gränsdragningar. Som senare under 1900-talet skulle komma att få fruktansvärda konsekvenser i form av upprepade krig och folkmord av utvalda grupper i samhället. Men detta kunde få förutspå vid 1840-talets början fram till 1860-talets slut. Det var en tid i Europa när man på många håll hade funnit nycklarna till att låsa upp bojorna från det gamla ovärdiga. För att bereda väg för ökad frihet, rättssamhället och demokrati.

Detta är en tid som intresseväckande har skildrats av författare som Karl Kullberg, François Rouel och Lars Johan Hierta. Vars verk bör betraktas som sanna svenska klassiker för skildringar av en uppbrottstid. En tid med betydande likheter med den vi nu lever i. Där ärkekonservativa krafter omformerar sig för att med ny styrka försöka bevara det gamla uttjänta. Medan mer liberalt sinnade krafter tar striden och vill inpränta hopp om att något bättre, något mer vitalt, är i antågande.

Än en gång står striden mellan humanism och inhumanism från historiens återvändsgränder, mellan livsbejakande och likriktning. Det sistnämnda i dubbel bemärkelse. Nämligen dels att man verkar för att trycka ner alla människor i ett land i samma gjutjärnsform. Men också att man kan följa denna vägs riktning genom det fruktansvärda antal lik som den förde med sig under ett svunnet 1900-tal.

Men Karl Kullberg identifierar ytterligare en grupp när han beskriver andan i Europa under 1840-talet, han skriver:

Den allmänna jäsningsanda som i detta ögonblick genomgår Europa, skaffar sig allt mera och mera luft, ty det ligger i sakens natur, att en hel tidsandas strävande framåt icke skall kunna motarbetas varken av dem, som står i portgången och ropar över tidens murkenhet, eller av ett tiersparti, dessa amfibier, som vilja allt och kunna intet.

I Karl Kullbergs, François Rouels och Lars Johan Hiertas böcker finns mycket att lära även om vår tid. Om det sociala livet, om ekonomin, om politiken, detta är samhällsnära berättande i sin ädlaste form.


sommar klssiker

 

 

Lars Johan Hierta – Med Egna Ord

En sommar i Småland – Karl Kullberg

En Reseskildring från Europa 1842 – Karl Kullberg

En fransman i Stockholm 1844-45 –  François Rouel

En reseskildring från Europa 1842 – smakprov

En reseskildring från Europa 1842 - läs inledningen

Klicka här för mer information och för att köpa från förlagets egna webbutik.

Europa i en omvälvande tid, men likväl fredstid. Det fanns en utvecklingsiver som delade samhället i tre grupper precis som idag (se citat nedan). När vi nu har facit bekräftar det Karl Kullbergs klarsynta analysförmåga vid sidan hans enastående berättarkraft. Hans reseskildring från Europa är ett lysande exempel på detta. Många av hans tankar och insikter är högaktuella i den omvälvande tid vi ni lever i.

Lyssna på blogginlägget

»Den allmänna jäsningsanda, som i detta ögonblick genomgår Europa, skaffar sig allt mera och mera luft, ty det ligger i sakens natur, att en hel tidsandas strävande framåt icke skall kunna motarbetas varken av dem, som står i portgången och ropa över tidens murkenhet, eller av ett ”tiers parti”, dessa amfibier, som vilja allt och kunna intet.»

Karl Kullberg

Sällan har någon fångat inte bara händelseutvecklingen utan också själva känslan i samhällsandan i en omvälvande tid som Karl Kullberg. Det var en uppbrottstid med många likheter med den vi nu lever. Då hade precis övergången från bondesamhällets inrutade värld till industrisamhällets rovdrift påbörjats.


ERBJUDANDE!

Äntligen sommarläsning! Vi erbjuder följande böcker under sommaren till nedsatt pris från 1800-talets mest insiktsfulla författare, Karl Kullberg.

En reseskildring från Europa 1842 - ebok och inbunden En sommar i Småland

I Google Play Books finner den historieintresserade läsaren ”En sommar i Småland” och ”En reseskildring från Europa 1842” för nedladdning. Böckerna finns även i tryckt inbundet format i förlagets egen butik BiQStore. Sommarläsning inom kategorin samhällsnära berättande!

Klicka här för mer information om “En sommar i Småland” och köp: Ebok i Google Play Books | Inbunden tryckt bok i BiQStore

Klicka här för mer information om “En reseskildring från Europa 1842” och köp: Ebok i Google Play Books | Inbunden tryckt bok i BiQStore

En liten film om en roman om Smålands historia

En liten film om en roman om Smålands historiaEn roman om Smålands historia.

I Småland levde 482 290 människor år 1845 (754 535 år 2017). Emigrationen över Atlanten hade ännu inte tagit fart, folkskolereformen var tre år gammal och industrialiseringens omvälvande kraft var fortfarande ganska svag i Småland, men ändå märkbar. Författaren Karl Kullberg som hade bott i Småland under sin barndom, och även under senare delen av 1830-talet, flyttade tillbaka 1845 och bosatte sig i Kalmar.

Tidningen Barometern som grundades 1841 fick med denna flytt ett förstklassigt tillskott till sin redaktion. Samtidigt drev han även Freja som var författarens eget litterära magasin och som var känt för sitt stora sociala patos. 1845 var också ett missväxtår, och nöden bland särskilt de fattiga tärde hårt under det efterföljande året. Efter dessa förutsättningar påbörjade Karl Kullberg sin roman om sitt älskade Småland och smålänningarna. Hela samhällslivet i en köping med omnejd beskrivs med insiktsfullhet och rättspatos. Se filmen nedan för mer bakgrund om romanen om Smålands historia.


ERBJUDANDE!

Äntligen sommarläsning! Vi erbjuder följande böcker under sommaren till nedsatt pris från 1800-talets mest insiktsfulla författare, Karl Kullberg.

En reseskildring från Europa 1842 - ebok och inbunden En sommar i Småland

I Google Play Books finner den historieintresserade läsaren ”En sommar i Småland” och ”En reseskildring från Europa 1842” för nedladdning. Böckerna finns även i tryckt inbundet format i förlagets egen butik BiQStore. Sommarläsning inom kategorin samhällsnära berättande!

Klicka här för mer information om “En sommar i Småland” och köp: Ebok i Google Play Books | Inbunden tryckt bok i BiQStore

Klicka här för mer information om “En reseskildring från Europa 1842” och köp: Ebok i Google Play Books | Inbunden tryckt bok i BiQStore